>> Integritetspolicy

Vi respekterar din personliga integritet och därför tänker vi så här:

Vi lånar dina personuppgifter för ett bestämt syfte under en begränsad tid och när vi inte behöver dem längre så lämnar vi tillbaka dem.

Vilka personuppgifter vi lånar, hur vi lånar dem och hur länge

Vi samlar in dina uppgifter genom att fråga dig, muntligt eller skriftligt, eller genom att du skickar dem till oss, t.ex. via mejl eller webbformulär. De vanligaste personuppgifterna som vi samlar in är namn, företag, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du är en privatperson behöver vi ibland även ditt personnummer för att betalningen ska bli säker. Det vanligast skälet till att vi behöver låna dina personuppgifter är för att vi ska kunna göra det du ber oss om, t.ex. att leverera en produkt som du köper av oss eller skicka information som du vill ha. En del av dina personuppgifter måste vi spara länge därför att ex. bokföringslagen kräver det, men de övriga lämnar vi tillbaka (raderar) när vi är klara med dem.

Så här använder vi dina personuppgifter

Vi använder dem i orderhantering när du köper någonting av oss, eller vid beställningar när vi köper någonting av dig. Vi använder dem när vi skickar information om våra produkter, när vi gör uppföljning för att höra vad du tycker, eller när vi vill ha information från dig. Dina personuppgifter kan komma att hanteras av några av våra samarbetspartners, t.ex. revisionsbyråer och ITleverantörer men vi har avtal med dem där de garanterar att de uppfyller alla lagkrav gentemot både oss och dig. Om det är nödvändigt så delar vi vissa uppgifter med leverantörer, tex. delar vi dina adressuppgifter med ett fraktbolag när vi skickar gods till dig. Vi delar även en del uppgifter till myndigheter som kräver det. Vi gör generellt ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte du befinner dig där.

Dina rättigheter

Du kan vända dig till oss och begära ett utdrag över vilka personuppgifter som vi har lånat av dig. Om någonting är felaktigt så har du rätt att få det rättat och om du inte längre vill att vi ska få fortsätta låna dina personuppgifter så lämnar vi tillbaka dem (men ibland kräver exempelvis bokföringslagen att vi sparar vissa uppgifter). Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att klaga på oss hos Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vem som är ansvarig

Den som ansvarar för dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är:

Svalson AB
Org.nr 556267-9059
Box 584
94328 Öjebyn
Telefon 0911-66725
Kontaktperson: Victoria Olofsson