>> Support

Felsökning av skjutlucka

Så här kan du enkelt själv felsöka en skjutlucka från Svalson

När det uppstår problem med en skjutlucka så kan vi söka felen utifrån vilken modell skjutluckan är eller vilket styrsystem den har.

Generell felsökning av skjutluckor:

Ett fel som uppstår kan bero på mekanik och/eller på den elektroniska styrningen och det första man bör göra är att kontrollera mekaniken:

  • För horisontalgående skjutluckor bör man börja med att kontrollera att det rörliga glaset inte skrapar i mot tröskeln. Det ska vara ca 2 mm spel i botten mellan tröskeln och det rörliga glaset. Ser man skrapmärken på tröskeln så är det en tydlig indikation på att spelet är för litet. Det åtgärdar men enklast genom att demontera täcklocket på överliggaren och sedan borra ett hål och dra in en skruv uppåt som lyfter hela överprofilen och därmed det rörliga glaset.
  • För vertikalgående skjutluckor bör man börja med att kontrollera att det rörliga glaset kan löpa fritt i spåren genom att ta tag i glaset med handen och dra det i sidled (vänster-höger) vid några olika positioner. Det ska vara ett spel i sidled på ca 2 mm, är spelet mindre bör installationen justeras.
    Om det rörliga glaset bara går åt ena hållet är det troligen ett fel i manöverdosan. Beställ en ny av oss. Om det rörliga glaset har svårt att ”komma igång” från någon position så beror det oftast på att slirkopplingen på motorn är för löst ansatt. Demontera då motorn och ansätt slirkopplingen 1-2 varv. Har luckan en batteribackup så kan batterierna i den behöva bytas.

Generell felsökning via styrsystem:

Våra två vanligaste styrsystem är S3 eller Elektromekaniskt system.
Har luckan styrsystemet S3 så sitter en S3 Main Unit oftast på väggen under luckan. Om det uppstår problem med skjutluckan, bryt strömmen till S3 Main Unit, kontrollera att lamporna på den slocknar och vänta sedan 30 sekunder. Anslut sedan strömmen och kör luckan ett par gånger för att se ifall problemet blev löst. Hjälpte inte det, kontakta oss för mer detaljerad support.

Skulle felet kvarstå efter felsökning, kontakta oss för support. Ta med skjutluckans serienummer och säkerställ att ni är vid skjutluckan när ni ringer så kan vi hjälpa er.

Supportformulär

Supportformulär

Reservdelar/Teknisk support

support@svalson.com

Roger Bergstedt

Service- och projektkoordinator

0911-25 72 10
roger.bergstedt@svalson.com