>> Höj- och sänkbara glasräcken

Vindskydd på sekunden

När du behöver kombinerat vindskydd och avskärmning på din altan, balkong eller uteservering erbjuder vi höj- och sänkbara glaspartier CIT I LÄ/CAFÉ AU LÄ (för restauranger).

Svalsons glasräcken är steglöst höj- och sänkbara och balanseras med hjälp av en motvikt som är vår egen uppfinning, och det gör dem enkla att dra det upp och ner. Det höjbara glaset stannar på valfri höjd utan att låsa fast det.

Det går även att få CIT I LÄ/CAFÉ AU LÄ i eldrivet utförande, utan motvikt. Styrning av det höjbara glaset görs via trådlös fjärrkontroll eller väggbrytare. 

CIT I LÄ/CAFÉ AU LÄ är en väletablerad produkt av hög och stabil kvalitet. Svalson är medlem i Balkongföreningen Norden för att säkerställa ett säkert räcke/vindskydd och inglasning med hög kvalitet. Inglasningen är dessutom testad för vindlast, personsäkerhet inklusive tung stöt hos RISE – Research Institutes of Sweden.