För en trygg och säker arbetsmiljö

Bara ett tryck på knappen – det är allt som behövs för att öppna våra eldrivna skjutluckor. Vi tillverkar ergonomiskt riktiga luckor för receptioner, restauranger, apotek, sjukhus, polisstationer och för miljöer med höga säkerhetskrav.

Skjutluckorna tillverkas efter varje enskild kunds specifika och unika behov. Vårt senaste styrsystem är mjukvarustyrt och ger bättre möjligheter än någonsin att anpassa skjutluckans funktioner så att användaren blir riktigt nöjd.


Alla våra eldrivna skjutluckor är CE-märkta.

>> Specialluckor

>> S-Special

Våra elmanövrerade skjutluckor kan specialutformas efter olika unika behov, inomhus eller utomhus, vertikal- eller horisontalgående, rakt eller svängt.

>> Executive

När designen är det viktigaste, när det är önskemål om öppna fria ytor eller när flera glaspartier ska stå tätt intill varandra och inga profiler eller stolpar ska störa den eleganta miljön.

>> Thermo

Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka med isolerade profiler. Avsedd för utomhusbruk.

>> Tillbehör

>> Tillbehör

Manöverdon, fotpedaler och styrstem.