>> Glasrum – vertikalgående eldrivna glaspartier

Vertikalgående, eldrivna glaspartier, avsedda för utomhusbruk. Kan tillverkas med två, tre eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av öppningen som möjligt. Öppning av luckan sker antingen nedåt eller uppåt.

De är i standardutförande naturanodiserad och förses med isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack eller plåtkläds med t.ex. rostfritt stål, koppar eller mässing. Luckan är utrustad med fallskydd som förhindrar de rörliga glasen att falla ner vid en olyckshändelse.

Glaspartierna kan levereras i antingen eldrivet eller manuellt utförande. I eldrivet utförande är luckan automatiskt låst i stängt läge/vädringsläge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

>> AV115

Kraftig vertikalgående, eldriven lucka för breda öppningar, tillverkas både för inom- och utomhusbruk.

>> Thermo

Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka med isolerade profiler. Avsedd för utomhusbruk.

>> Tillbehör

Manöverdon, fotpedaler och styrsystem.