Förnyad högsta byggvarubedömning

av | 1 okt, 2019

När Byggvarubedömningen gjorde en ombedömning av Cit i Lä och Café au Lä så klarade Svalson återigen högsta nivån ”Rekommenderas”,  med uppdaterade kriterier från den 1 juli i år. Du gör alltså ett fortsatt bra miljöval för din balkong, uteplats eller servering när du väljer Svalsons Cit i Lä/Café au Lä.

Bedömningar görs utifrån av Byggvarubedömningens ägares framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Samtliga bedömningar presenteras sedan i en databas med bedömningar enligt nivå Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) samt Undviks (röd).

Byggvarubedömningen skapades på initiativ av flera stora aktörer på bygg- och fastighetsmarknaden som ville samverka i sitt riskminimerings- och substitutionsarbete. Aktörerna tog fram bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter skulle bedömas efter och skapade en databas för att kunna samla alla bedömningar på en och samma plats.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.