Första leverans av Svalson Open

av | 20 apr, 2021

Efter certifiering hos RISE, Research Institutes of Sweden AB, har det nya fönstret Svalson Open installerats i en ombyggd villa i Luleå. Det vertikalgående eldrivna fönstret har en fast ruta nertill och en övre rörlig ruta som öppnas nedåt med en enkel knapptryckning. Det övre glaset är steglöst öppningsbart till valfri höjd och är automatiskt låst i stängt läge samt i vädringsläge.

– I våra produktionslokaler i Öjebyn, där vi tillverkar eldrivna skjutluckor, förbereder vi produktionslinjen för Svalson Open. Vår marknadsföring i olika kanaler har gett stort genomslag och vi får redan förfrågningar från såväl arkitekter som byggföretag, säger Anna Källström, sälj- och marknadschef.

Svalson Open finns även i Prodlib BIM för arkitekter.

>> Läs mer om Svalson Open här