>> Siläncio®

Växla mellan arbetsro eller full tillgänglighet

Siläncio® är en eldriven höj- och sänkbar avskärmning för arbetsplatser – den smarta skärmväggen som gör att man kan växla mellan lugn och ro eller full tillgänglighet på ett ögonblick. När bruset från omgivningen blir för stort höjer man enkelt skärmväggen med en knapptryckning. Det är självklart lika enkelt att sänka den igen.

Med Siläncio® kan man skapa trygga arbetsplatser även under pandemi.

 

Tekniska fakta

Siläncio® är tillverkad i aluminium och förses i standardutförande med ljudreducerande lamellglas både i den fasta och i den höj- och sänkbara delen.

Istället för glas kan den förses med annat material såsom trä, ljudabsorberande material eller liknande. Siläncio® går även att få i manuellt utförande.

>> Ladda ner