1. Produkter
 2.  » 
 3. Eldrivna skjutluckor
 4.  » 
 5. Brand och säkerhet
 6.  » Fireslide EI30

>> Fireslide EI30

Brandklassad och typgodkänd eldriven skjutlucka i brandteknisk klass EI 30. Tillverkas i aluminium och förses med 18 mm Pyrostop brandklassat glas. Eldrift och automatisk låsning är standard.

Fireslide EI30 finns i både horisontalgående och vertikalgående utförande och dessutom i flera olika varianter. Exempelvis går den vertikalgående att få med öppning uppåt eller nedåt. Den går även att integrera i vägg, utan glas i den fasta delen.

Fireslide EI30 har som standard S3 styrsystem med larmanslutning för automatisk stängning när larmet aktiveras. Styrning sker från manöverdon med impulsdonsmanövrering (tryck och släpp).

Fireslide EI30 är patentsökt och den är testad enligt EN 1634-1 och förberedd för CE-märkning enligt den kommande standarden EN 16034.

Typgodkännandebevis SC0833-14

>> Teknisk specifikation

Bredd

Max bredd horisontalgående: 2600 mm.
Max bredd vertikalgående: 1140 mm.

Höjd

Max höjd horisontalgående: 1140 mm.
Max höjd vertikalgående: 2600 mm.

Tjocklek

70 mm

Konstruktion

Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.

Låsning

Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge.

Strömförsörjning

230 V AC-transformator.
Tillval: batteribackup.

Styrsystem

S3 mjukvarustyrt styrsystem med impulsdonsmanövrering (tryck och släpp) och larmstängning.

Glas

18 mm Pyrostop 30-20.

Brandskydd

Brandteknisk klass EI 30.

Tillverkad av

Svalson Safety AB, Sverige.

Certifierad av

RISE – Research Institutes of Sweden AB

Tillverkningskontroll av

RISE – Research Institutes of Sweden AB

>> Ladda ner

 1. Produkter
 2.  » 
 3. Eldrivna skjutluckor
 4.  » 
 5. Brand och säkerhet
 6.  » Fireslide EI30